Συμβολή των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Τα μέλη ΕΤΕΠ αποτελούν προσωπικό με υψηλά προσόντα, επιλεγμένο με ανοικτές διαδικασίες πρόσληψης. Παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Υπηρετούν το δωρεάν και δημόσιο Πανεπιστήμιο προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.