Λίγα λόγια για τον κλάδο

Η δημιουργία του κλάδου χρονολογείται από το 1932, όπου με το Ν.5343/32 οι οργανικές θέσεις των Παρασκευαστών ιδρύονται στις έδρες, τα εργαστήρια και τις κλινικές.

Η πρώτη αλλαγή στην ονομασία του κλάδου προκύπτει με την μεταρρύθμιση του Ν.1268/82 όταν ο κλάδος των παρασκευαστών μετεξελίσσεται και ονομάζεται Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ).

Ο κλάδος αυτός είναι, όπως αναφέρει ο νόμος, ένας από τους φορείς της Πανεπιστημιακής κοινότητας που επιτελεί έργο υποδομής στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο των ΑΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 20.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή της ονομασίας του κλάδου έρχεται το 2000 με το άρθρο 13 του Ν.2817/ΦΕΚ 78/14-03-2000. Ο κλάδος του ΕΔΤΠ μετονομάζεται σε Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), όπως είναι σήμερα.

Ο σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1975. Μέλη του αποτέλεσαν οι τότε παρασκευαστές, οι οποίοι εξελίχθηκαν, όπως όρισαν οι ανάγκες ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου, διατηρώντας πάντα το ρόλο τους σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ Καθηγητών και Φοιτητών.