Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σας ενημερώνουμε ότι στις 7/6/17 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την πιο κάτω σύνθεση:

 

Έλλη Κεφάλα, 2610 996540, ekefala@upatras.gr (Πρόεδρος)

Χριστίνα Φωτεινοπούλου, 2610 962381, fotchrt@upatras.gr (Αντιπρόεδρος)

Έλενα Σέρπη, 2610 997686, serpi@upatras.gr (Γεν. Γραμματέας)

Σάντυ Παπαχριστοπούλου, 2610 969211, sandy@upatras.gr (Ειδ. Γραμματέας)

Βάσω Οικονομοπούλου – Κοζία, 2610 969303, kozia@upatras.gr (Ταμίας)

Στέφανο Καρβέλη, 2610 969480, karvelis@upatras.gr (Μέλος)

Αλέκα Μπερτσουκλή, 2610 969900, bertsukl@upatras.gr (Μέλος)

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2)