Συμμετοχή στα Όργανα

Κατόπιν των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν στις 30-6-2016 για την ανάδειξη εκπροσώπων του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. για την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18, εκλέχθηκαν:

 

Τακτικό μέλος: Σέρπη Έλενα και

Αναπληρωματικό μέλος: Φωτεινοπούλου Χριστίνα.

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

 Ζαφείρης Σωτήρης                 Καραχάλιος Παναγιώτης                    Καρβέλης Στέφανος