ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Γ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΕΠ 23/9/2016 για ανάδειξη Εκπροσώπων

Συνάδελφοι,

καλείσθε σε Γ.Σ. του Συλλόγου ΕΤΕΠ, την Παρασκευή 23/9/2016, ώρα 9.30 , στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα:

1)    Ανακοινώσεις

2)    Ενημέρωση

3)    Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη των Εκπροσώπων μας στις Κοσμητείες των Σχολών και την ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Συνάδελφοι, η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

 Για το Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος                                                                         Η   Γεν. Γραμματέας

 

Έλλη Κεφάλα                                                                              Έλενα Σέρπη