Υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στην Σύγκλητο

Οι εκλογές του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. για εκπρόσωπο στην Σύγκλητο, Τακτικό και Αναπληρωματικό μέλος, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 30/6/2016 και ώρες 10:00-12:00, στα Γραφεία του Συλλόγου.

Υποψηφιότητες θα δέχονται τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, μέχρι την Τετάρτη 29/6/2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Εφορευτική Επιτροπή είναι:

  1. Καρβέλης Στέφανος, karvelis@upatras.gr  τηλ.: 969480
  2. Ζαφείρης Σωτήρης, zafiris@mech.upatras.gr, τηλ.: 969430
  3. Καραχάλιος Παναγιώτης, pkarachalios@upatras.gr, τηλ.: 997422

Αναπληρωματικό Μέλος:

            Γκαρτζώνη Χρυσάνθη, τηλ. 969226

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ